Oferta

Optymalizacja procesów produkcyjnych w obszarze Lean Manufacturing

 • Wdrażanie autorskiego systemu komputerowego WMS do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Tworzenie map przebiegów procesu
 • Racjonalizacje przebiegu procesów wytwórczych
 • Optymalizacje łańcuchów dostaw zewnętrznych i wewnętrznych
 • Redukcję kosztów wytwarzania
 • Wdrażanie tzw. "szczupłej" ( z ang. Lean ) metody wytwarzania
 • Wdrażanie systemów "just in time"
 • Poprawę ergonomii stanowiskowej oraz wdrażanie systemu organizacji miejsca pracy na bazie zasad 5S
 • Tworzenie "layout" rozmieszczenia stanowisk oraz wdrażanie tzw. produkcji komórkowej
 • Wprowadzanie programu TPM czy produktywnego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń
 • Wprowadzanie systemu samodzielnych przeglądów maszyn oraz prewencji awarii
 • Skracanie czasów przestawień ( przezbrojeń ) maszyn i urządzeń w oparciu o metodę SMED
wstecz

MS Tech–Solutions
ul. Portowa 29/8
44-100 Gliwice
NIP: 886-232-26-97
REGON: 241011652
Telefon: +48 32 726 23 57
Fax: +48 32 750 86 61
Mobile: +48 698 997 436
e-mail: mstech@mstech.com.pl